Klicka runt på bilden ovan för att veta mer om hur kolerakliniken är uppbyggd.

Desinficering

Desinficering

© Sally McMillan/MSF

Alla som går in och ut på kolerakliniken måste passera en grund bassäng med klorerat vatten för att hindra att smittan sprids vidare från fötterna eller skorna. Händerna måste också tvättas. Patienterna undersöks och tas in för behandling. Deras kläder tvättas i en klorinlösning och efter behandlingen kan de även skölja av hela kroppen om det finns tillgång till duschar.


Avfallshantering

Avfallshantering

© Robin Meldrum/MSF

Smittsamt avfall bränns eller grävs ner i en djup grop för att kontrollera spridningen av kolera. Detta omfattar till exempel mjukt avfall, som till exempel tyg och plast, vassa föremål som sprutor och glas samt organiskt avfall.


Toaletter

Toaletter

© Erico Hille

Toaletter ställs upp för att se till att all mänsklig avföring omhändertas på rätt sätt, vilket hindrar spridningen av kolera.


Rent vatten

Rent vatten

© Cecile Dehopre/MSF

Att ha tillgång till rent vatten är en nödvändighet eftersom kolera behandlas genom att ersätta den vätska som patienterna förlorat på grund av diarréer och/eller kräkningar. Vattnet kloreras för att hålla bakterienivåerna låga så att det är ofarligt för människor att dricka.


Specialsängar

Specialsängar

© Susan Sandars/MSF

Allvarligt sjuka patienter läggs på särskilda britsar som gör det lättare att avlägsna avföring på ett effektivt sätt genom att en hink ställs under ett hål placerat i mitten på britsen. Hinkar finns även vid sidan om bäddarna för de patienter som kräks. Dessa hinkar byts ut regelbundet, avfallet omhändertas och oskadliggörs och hinkarna desinfekteras med klorin. Ett engagerat hygienteam ser till att eventuellt spill snabbt torkas upp och att alla ytor rengörs med klorin.


Vätskeersättning

Vätskeersättning

© MSF

Patienter som visar upp allvarliga symptom läggs in på koleraklinikens akutavdelning. Där får de intravenös saltlösning för att ersätta vätskan de förlorat. När de börjar återhämta sig övergår de till att dricka en särskild saltlösning som blandas till med hjälp av vatten. Högriskpatienter, som till exempel barn, äldre och gravida kvinnor, behandlas också med antibiotika och kosttillskott som zink.


Återhämtning

Återhämtning

© Sven Torfinn

När patienterna börjar känna sig bättre flyttas de till en återhämtningsavdelning där de fortsätter att dricka vätskeersättning under övervakning av medicinsk personal tills de tillfrisknar helt.


Utrustning & Administration

Utrustning & Administration

© MSF

Logistisk personal ser till att det alltid finns tillräckligt med medicinsk utrustning på lager. Det är speciellt viktigt att det finns förnödenheter som vätskeersättning, klorin, rent vatten samt hjälpmedel för dropp och saltlösning. Medicinsk personal på Läkare Utan Gränsers kolerakliniker får särskilda riktlinjer för kolerabehandling som de följer för att se till att sjukvården bedrivs så effektivt som möjligt och att patienterna får tillgång till bästa möjliga behandling.


Så är en koleraklinik uppbyggd

En koleraklinik kan utformas på många olika sätt men grunderna är alltid desamma. Nedan finns ett förenklat exempel på ett hur ett behandlingscenter kan sättas upp. Det kan inrättas med 100 bäddar på akutavdelningen, 30 bäddar på observationsavdelningen och 30 bäddar på återhämtningsavdelningen.
Så är en koleraklinik uppbyggd
FÖRKLARING
1. Ingång och desinficering
2. Observationsområde
3. Personalområde (kök, tvätteri, lager för medicinsk utrustning osv.)
4. Akutvårdsavdelning
5. Återhämtningavdelning
6. Utgång och desinficering
7. Bårhus
8. Avfallshantering.
9. Desinficeringsområde