Klicka runt på bilden ovan för att veta mer om hur kolerakliniken är uppbyggd.

Desinficering

Desinficering

© Sally McMillan/MSF

Alla som går in och ut på kolerakliniken måste passera en grund bassäng med klorerat vatten för att hindra att smittan sprids vidare från fötterna eller skorna. Händerna måste också tvättas. Patienterna undersöks och tas in för behandling. Deras kläder tvättas i en klorinlösning och efter behandlingen kan de även skölja av hela kroppen om det finns tillgång till duschar.


Avfallshantering

Avfallshantering

© Robin Meldrum/MSF

Smittsamt avfall bränns eller grävs ner i en djup grop för att kontrollera spridningen av kolera. Detta omfattar till exempel mjukt avfall, som till exempel tyg och plast, vassa föremål som sprutor och glas samt organiskt avfall.


Toaletter

Toaletter

© Erico Hille

Toaletter ställs upp för att se till att all mänsklig avföring omhändertas på rätt sätt, vilket hindrar spridningen av kolera.


Rent vatten

Rent vatten

© Cecile Dehopre/MSF

Att ha tillgång till rent vatten är en nödvändighet eftersom kolera behandlas genom att ersätta den vätska som patienterna förlorat på grund av diarréer och/eller kräkningar. Vattnet kloreras för att hålla bakterienivåerna låga så att det är ofarligt för människor att dricka.


Specialsängar

Specialsängar

© Susan Sandars/MSF

Allvarligt sjuka patienter läggs på särskilda britsar som gör det lättare att avlägsna avföring på ett effektivt sätt genom att en hink ställs under ett hål placerat i mitten på britsen. Hinkar finns även vid sidan om bäddarna för de patienter som kräks. Dessa hinkar byts ut regelbundet, avfallet omhändertas och oskadliggörs och hinkarna desinfekteras med klorin. Ett engagerat hygienteam ser till att eventuellt spill snabbt torkas upp och att alla ytor rengörs med klorin.


Vätskeersättning

Vätskeersättning

© MSF

Patienter som visar upp allvarliga symptom läggs in på koleraklinikens akutavdelning. Där får de intravenös saltlösning för att ersätta vätskan de förlorat. När de börjar återhämta sig övergår de till att dricka en särskild saltlösning som blandas till med hjälp av vatten. Högriskpatienter, som till exempel barn, äldre och gravida kvinnor, behandlas också med antibiotika och kosttillskott som zink.


Återhämtning

Återhämtning

© Sven Torfinn

När patienterna börjar känna sig bättre flyttas de till en återhämtningsavdelning där de fortsätter att dricka vätskeersättning under övervakning av medicinsk personal tills de tillfrisknar helt.


Utrustning & Administration

Utrustning & Administration

© MSF

Logistisk personal ser till att det alltid finns tillräckligt med medicinsk utrustning på lager. Det är speciellt viktigt att det finns förnödenheter som vätskeersättning, klorin, rent vatten samt hjälpmedel för dropp och saltlösning. Medicinsk personal på Läkare Utan Gränsers kolerakliniker får särskilda riktlinjer för kolerabehandling som de följer för att se till att sjukvården bedrivs så effektivt som möjligt och att patienterna får tillgång till bästa möjliga behandling.


Vad är ett behandlingscenter för kolera?

Patienter som är allvarligt sjuka i kolera läggs in och behandlas på särskilda behandlingscenter för kolera, även kallade kolerakliniker. Särskilda isoleringsavdelningar hindrar spridningen av den smittsamma sjukdomen. Där får patienterna också effektiv behandling och möjlighet till återhämtning.

Sjukdomsförloppet för kolera inleds plötsligt och det är livsavgörande att misstänkta fall av sjukdomen upptäcks och behandlas så tidigt som möjligt. Kolera orsakar kraftiga diarréer, ibland i kombination med kräkningar, som snabbt kan leda till livshotande uttorkning om inte patienten får omedelbar behandling. De flesta människor som drabbas av kolera kan återhämta sig genom att dricka en socker- och saltlösning. Bara mycket allvarligt uttorkade patienter behöver behandlas med intravenös vätskeersättning.

Alla som uppvisar symptom av kolera, som till exempel diarré och kräkningar, bör uppsöka en koleraklinik så snart som möjligt.